X

Interium Business Centrum

Zuidzijde Haven 39a - Bergen op Zoom

Gallery

Elke zes maanden worden verschillende gallerijen tentoongesteld op het koffieplein van belevingscentrum De Suikerfabriek. Wij geven de exposanten de mogelijkheid zichzelf te presenteren op een professionele manier, in een redelijk druk bezocht pand, en eigen werk te verkopen.
van september t/m 1 maart 2019

Atelier Sjoerd van den Boom

In De Suikerfabriek, voorheen Interium, Zuidzijde Haven 39a te Bergen op Zoom, exposeren een aantal cursisten van Sjoerd van den Boom. Het gebouw is op kantoortijden gratis toegankelijk om het werk van deze kunstenaars te bekijken.

“In het dagelijkse leven ben ik actief als professioneel kunstschilder, leraar voor beginners en gevorderden en begeleider voor mensen met een verstandelijke beperking. De combinatie van deze drie bezigheden is er een die uniek genoemd kan worden.

In mijn werk als kunstenaar ben ik bezig met het creëren van schilderijen met een emotie. Dagelijkse dingen die mij bezighouden probeer ik op mijn doeken te verwezenlijken. De emoties die daarbij vrijkomen, spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van mijn schilderijen.
Als leraar, in mijn eigen atelier, begeleid ik ongeveer 40 cursisten per week in hun ontwikkeling op het pad van de kunst. Het overdragen van technieken en creëren van mogelijkheden op het gebied van kunstuitingen is een zeer afwisselende uitdaging voor mij. En zeker omdat ik zie hoeveel plezier mensen in het schilderen krijgen.
Juist dit is een van de factoren die mij hebben aangezet om mensen met een verstandelijke beperking (en PGB) te gaan begeleiden. Het motiveren in hun persoonlijke ontwikkeling op zelfredzaamheid en structuur. Meer dan 10 jaar heb ik projecten ondersteund, georganiseerd en begeleid voor de S&L zorg in Bergen op Zoom en Roosendaal. Momenteel heb ik nauwe samenwerkingsverbanden met GGD Zoomkant, het Gors met Galerie de Kaai in Goes en Galerie herenplaats uit Rotterdam. Het is uitdagend voor beide kanten en creëert een band omdat we in alle rust in het atelier kunnen werken en zich ontwikkelen op een speelse manier. Er kan gewerkt worden met vrije expressie, in projectvorm, gerichte opdrachten en in diverse technieken. Na een gesprek en kennismaking in het atelier kan het avontuur beginnen.
Het doel voor mij is de kinderen en/of volwassenen verder te begeleiden in hun algemene ontwikkeling. De dagbesteding is namelijk nauw verbonden met onze dagelijkse dingen. Spelenderwijs wordt het leren kijken, zich uiten en zich kunnen verbeelden, door de dagbesteding gespiegeld aan hun dagelijkse structuur zodat het tot verbeteringen leidt. Ik werk 1 op 1 met de kinderen en eventueel in kleine groepjes van maximaal 3 personen.”
Voor inlichtingen of een kennismaking kan U contact opnemen met:
Atelier Sjoerd van den Boom
Zandstraat 80
4614 CK Bergen op Zoom